ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС

 КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който:
      -   произвежда три-четвърти от БВП на България
      -   дава работа на над 700 000 души
      -   обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове
      -   осигурява над три-четвърти от българския износ
КРИБ има мисия:
      -   да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната
      -   да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики
      -   да повишава конкурентоспособността на българската икономика
КРИБ е активен участник в социалния диалог:
      -   има представители на национално, регионално и европейско ниво
      -   предлага становища по законопроекти в Народното събрание
      -   участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество
КРИБ има силни регионални и браншови структури:
      -   има 66 регионални представителства в цялата страна
      -   обединява 55 браншови организации във всички сектори
КРИБ работи с европейските фондове:
      -   съдейства за повишаване капацитета на бизнеса за участие с проекти
      -   има представители в Комитетите по наблюдение на ОП
КРИБ е международен фактор:
      -   член е на Международната търговска камара (ICC)
КРИБ е демократично управлявано единство:
      - 
  ротация на управлението
      -   мандатен лимит 2+2 години
      -   децентрализация по браншови/секторен и регионален принцип
КРИБ печели, защото е:    
      -   политически и финансово независима
      -   издържа се от членски внос
      -   управлява се и се контролира от членовете на организацията
КРИБ е партньор на:

 

 

 


 
@ 2008 КРИБ | 1463 София ул. "Хан Аспарух" №8 +359 2 981 9169
Разработено от