ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
7 НАУЧНИ ШКОЛИ И "БОРСИ" ЗА НАУЧНИ ИДЕИ ЩЕ БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ПО ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
250 бр. НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ НА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В РЕФЕРИРАНИ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ ПО ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС"

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007 – 2013 Г. МИНИСТЕРСТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ДИРЕКЦИЯ "НАУКА" ПРИ МОМН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "НАУКА И БИЗНЕС" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013 г.

Проект BG 051PO001-2.1.09
ОП "Развитие на човешките ресурси"
"Разработване на единна стратегия и реализация на съгласувани политики за развитие на човешките ресурси в контекста на Лисабонските цели и Корпоративната социална отговорност", за периода 2009 -2013 г.
Тръжни процедури

@ 2008 КРИБ | 1463 София ул. "Хан Аспарух" №8 +359 2 981 9169
Разработено от